Anmäl arbetsskada via en app

Att anmäla en arbetsskada är viktigt att göra. Även tillbud, alltså en händelse som hade kunnat leda till en olycka. Det är nu enklare med anmäl arbetsskada, då det går att göra via mobilen och en app. Det om du satsar på att använda SafetyNet som Axintor erbjuder. Alla ska ha en säker arbetsmiljö, men ibland så inträffar det saker. Om ett tillbud sker, så ska det anmälas, så att det går att göra något åt saken. Det så att man kan jobba för att det inte ska ske igen. Ett tillbud är då det sker något som hade kunnat leda till skada eller olycksfall. Men som slutade bra. Men för att det inte ska hända igen, så är det bra att rapportera in det. Det till de instanser som ska ha reda på det.

Smart att anmäla arbetsskada via telefon

Dessvärre är det allt för ofta att många låter bli att anmäla arbetsskada eller tillbud. Många gånger om det slutade bra och inget hände. Olyckor brukar dock föregås av tillbud. Därmed är det dumt att låta det vara. Det går nu att enkelt anmäla, via en app i telefonen. Det om ni skaffar SafetyNet. Denna är integrerad med Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Det eftersom allvarliga tillbud och skador så ska arbetsgivaren även rapportera till dessa instanser. Via Axintor och deras SafetyNet är det enkelt att rapportera via telefonen eller surfplattan. Så det kan vara en god idé för dig att skaffa det till din arbetsplats. Om du vill veta mer om denna app, eller vad systemet mer kan göra, besök då deras hemsida, eller kontakta företaget direkt så kan de berätta mer.

Posted in Kost & Hälsa | Comments Off on Anmäl arbetsskada via en app